Türkiye'de Yaşa Göre İşsizlik Oranı Nedir?

Türkiye'de Yaşa Göre İşsizlik Oranı Nedir? Her ne kadar işsizlik oranının artma eğilimi engellenmeye çalışılsa da ülkemizde gün geçtikçe işsizlik oranı her yaş gurubunda hızla artmaktadır. 2021 Temmuz ayı itibarıyla 4.6 milyon işsiz birey ve % 13.9 işsizlik oranı olduğu belirli yöntemlerce saptanıyor.

TÜRKİYE’DE YAŞLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI NEDİR? Her ne kadar işsizlik oranının artma eğilimi engellenmeye çalışılsa da ülkemizde gün geçtikçe işsizlik oranı her yaş gurubunda hızla artmaktadır. 2021 Temmuz ayı itibarıyla 4.6 milyon işsiz birey ve % 13.9 işsizlik oranı olduğu belirli yöntemlerce saptanıyor.

HANGİ BİREYLERDE İŞSİZLİK ORANI DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR?

İşsizlik oranı erkeklerde % 12.5 düzeyinde görülürken kadınlarda ise % 16.7 oranında seyir etmektedir.

EN ÇOK İŞSİZLİK HANGİ YAŞ GRUBUNDADIR?

15/19 Yaş grubundan başlayan iş tecrübeleri ile 5’erli gruplar halinde inceleyecek olursak;

15/19 yaş gurubunun işsizlik rakamı 497 bin ile % 23,9 orana sahiptir.

20/24 yaş gurunda ise 3 milyon 497 bin çalışma kapasitesine sahip kalifiye bireylerin sadece 2 milyon 487 bin istihdam etmekte geriye kalan 1 milyon 10 bin işsiz sayısı ile % 28,9 oranı ölçülerek elde edilmiştir.

25/29 yaş grubunda işsizlik oranı % 17,4;

30/34 yaş Aralığı % 12,8;

35/39 yaş Aralığı % 10,6;

40/44 yaş Aralığı 9,9 ;

45/49 yaş Aralığı 10,3;

 50/54 yaş Aralığı % 9,5;

 55/59 yaş Aralığı % 7,7

 60/64 yaş Aralığı % 7,4

 65+ 3,8 oranları ile belirli istatistikler sonucu öngörülerek ölçülmüştür.

Verilerden de anlaşılacağı üzere genç kesimde işsizlik oranı trajik ölçütlerde. Bu durum ne kadar önlenmek istense de sigortasız ve asgari ücret altında çalışan birçok mülteci bireyler mevcut olduğu sürece bu trajik sorun her geçen gün kat kat büyümeye göstermektedir.

Bu duruma bir çıkar yol bulunmadan işsizlik oranını aza indirgemek mümkün olmamaktadır. Bir şekilde bu durumun önüne geçilse bile ülkedeki üretim ve refah düzeyi ve yatırım mantıksızlığıyla yine mümkün olmamaktadır.

11 Nis 2022 - 01:05 - Ekonomi